Публічний договір про надання послуг організованого заміського тематичного відпочинку та мовного практикуму

 • Договір про надання послуг

  «Виконавець» – юридична особа, або фізична особа-підприємець, що зареєстрована в установленому законом порядку та здійснює свою діяльність під торговою маркою «Британський табір STUDY», що зазначена в рахунку та путівці/замовленні до цього публічного договору, та Замовник, який приєднався до цих умов у встановленому ними порядку (далі – «Замовник»), далі при спільному згадуванні – «Сторони», уклали Договір про надання послуг організованого заміського тематичного відпочинку та мовного практикуму (далі – «Договір») на наступних умовах:

  1. Загальні положення

  1.1. Публікація (розміщення) цих умов на веб-сайті Виконавця у мережі Інтернет за адресою: https://international.study.ua/pdf/contract_ovs.pdf https://international.study.ua/pdf/contract_ovs.pdf (далі – «Сайт») є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір з необмеженим колом фізичних осіб.

  1.2. Заповнення та відправлення Замовником путівки на Сайті, яка містить: (a) відомості про Замовника (прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорту громадянина України, місце проживання, номер телефону та адресу електронної пошти); (b) відомості про Учасника (прізвище, ім’я та по батькові, його дату народження); (c) обрані Замовником дату заїзду, період надання Послуг та спосіб їх оплати (далі – «Путівка»), а також здійснення інших дій, визначених у розділі 3 цих умов, є акцептуванням Замовника пропозиції (оферти) Виконавця укласти Договір.

  1.3. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених у Путівці, без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється до укладення сторонами двостороннього письмового договору на цих умовах.

  1.4. Ці умови, а також умови надання Послуг, визначені Замовником у Путівці, становлять Договір. Договір може бути укладений виключно у порядку, визначеному цими умовами. При цьому Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам.

  1.5. Днем укладення даного Договору є повна оплата Послуг відповідно до пункту 3.3 та розділу 5 цих умов.

 • Умови надання послуг

  «Виконавець» – юридична особа, або фізична особа-підприємець, що зареєстрована в установленому законом порядку та здійснює свою діяльність під торговою маркою «Британський табір STUDY», що зазначена в рахунку та путівці/замовленні до цього публічного договору, та Замовник, який приєднався до цих умов у встановленому ними порядку (далі – «Замовник»), далі при спільному згадуванні – «Сторони», уклали Договір про надання послуг організованого заміського тематичного відпочинку та мовного практикуму (далі – «Договір») на наступних умовах:

  1. Загальні положення

  1.1. Публікація (розміщення) цих умов на веб-сайті Виконавця у мережі Інтернет за адресою: https://international.study.ua/pdf/contract_ovs.pdf https://international.study.ua/pdf/contract_ovs.pdf (далі – «Сайт») є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір з необмеженим колом фізичних осіб.

  1.2. Заповнення та відправлення Замовником путівки на Сайті, яка містить: (a) відомості про Замовника (прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорту громадянина України, місце проживання, номер телефону та адресу електронної пошти); (b) відомості про Учасника (прізвище, ім’я та по батькові, його дату народження); (c) обрані Замовником дату заїзду, період надання Послуг та спосіб їх оплати (далі – «Путівка»), а також здійснення інших дій, визначених у розділі 3 цих умов, є акцептуванням Замовника пропозиції (оферти) Виконавця укласти Договір.

  1.3. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених у Путівці, без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється до укладення сторонами двостороннього письмового договору на цих умовах.

  1.4. Ці умови, а також умови надання Послуг, визначені Замовником у Путівці, становлять Договір. Договір може бути укладений виключно у порядку, визначеному цими умовами. При цьому Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам.

  1.5. Днем укладення даного Договору є повна оплата Послуг відповідно до пункту 3.3 та розділу 5 цих умов.

 • Правила перебування на території комплексу відпочинку

  «Виконавець» – юридична особа, або фізична особа-підприємець, що зареєстрована в установленому законом порядку та здійснює свою діяльність під торговою маркою «Британський табір STUDY», що зазначена в рахунку та путівці/замовленні до цього публічного договору, та Замовник, який приєднався до цих умов у встановленому ними порядку (далі – «Замовник»), далі при спільному згадуванні – «Сторони», уклали Договір про надання послуг організованого заміського тематичного відпочинку та мовного практикуму (далі – «Договір») на наступних умовах:

  1. Загальні положення

  1.1. Публікація (розміщення) цих умов на веб-сайті Виконавця у мережі Інтернет за адресою: https://international.study.ua/pdf/contract_ovs.pdf https://international.study.ua/pdf/contract_ovs.pdf (далі – «Сайт») є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір з необмеженим колом фізичних осіб.

  1.2. Заповнення та відправлення Замовником путівки на Сайті, яка містить: (a) відомості про Замовника (прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорту громадянина України, місце проживання, номер телефону та адресу електронної пошти); (b) відомості про Учасника (прізвище, ім’я та по батькові, його дату народження); (c) обрані Замовником дату заїзду, період надання Послуг та спосіб їх оплати (далі – «Путівка»), а також здійснення інших дій, визначених у розділі 3 цих умов, є акцептуванням Замовника пропозиції (оферти) Виконавця укласти Договір.

  1.3. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених у Путівці, без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється до укладення сторонами двостороннього письмового договору на цих умовах.

  1.4. Ці умови, а також умови надання Послуг, визначені Замовником у Путівці, становлять Договір. Договір може бути укладений виключно у порядку, визначеному цими умовами. При цьому Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам.

  1.5. Днем укладення даного Договору є повна оплата Послуг відповідно до пункту 3.3 та розділу 5 цих умов.

Заголовок